Muutaman minuutin merimatkan päässä Kaivopuiston rannasta, kahvila Ursulan vieressä olevalta Ullanlinnan laiturilta, sijaitseva Särkkä on Merenkävijöiden kotisatama. Laituripaikkoja on 85, kevytvene- ja jolla paikkoja 80 ja poijupaikkoja 30. Telakointipaikkoja on yhteensä 46, joista 27 sisällä.

Särkän korkealuokkaisesta ravintolatoiminnasta vastaa Royal Ravintolat Oy:n ylläpitämä Ravintola Särkänlinna. Merenkävijöiden upea 150 hengen Piper- sali on vuokrattavissa myös yksityistilaisuuksiin.

Saarella on seuran telakka sekä laituri- ja poijupaikkoja jäsenten veneitä varten. Telakkamestari asuu saarella. Kulkuyhteys saarelle hoidetaan yhteysveneellä Ullanlinnan laiturilta.


Vierasvenepaikat

Yhteysvenelaiturin ja mastonosturin välissä olevat kaksi peräpoijua ovat käytettävissä lyhytaaikaiseen kiinnittymiseen esimerkiksi ravintolakäynnin ajaksi. Sataman puolelle mastokraanan vierellä oleviin peräpoijuihin voidaan lisäksi kiinnittää joitakin vierasveneitä. Tullessasi vierasveneellä saareen ota aina yhteys Merenkävijöiden toimistoon tai telakkamestariin.

Säännöt – ohje Särkän satamaa kotisatamanaan pitäville veneille

Ohjeen tarkoituksena on edistää hyvää ja asiallista veneilytapaa ja merimiestaitoja sekä osaltaan auttaa Merenkävijöiden päätukikohdan kehittymistä entistä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi satamaksi

Poijukiinnitys (Redipaikat)

 1. Kiinnitysköysien lukumäärä 2 (huom. oltava erilliset)
 2. Köysien vahvuus riittävä
 3. Klyyssien kohdalla hankaussuojat (suositus)
 4. Kiinnitysköysiin muoviputket (suositus), estää veneen kylkien kolhiintumisen poijun tappiin sekä poijuköysien kiertymisen, taakelointi estää kolhiintumat
 5. Poijupaikkaa ei saa vaihtaa ilman toimiston lupaa
Seuran jollien käyttö

 1. Jollat on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön, esim. veneellä käyntiä varten
 2. Palauta jolla laiturille (=sinne, mistä se on otettu)
 3. Jätä hankaimet ja airot veneeseen
 4. Tyhjennä jollat oma-aloitteisesti sadevedestä
 5. Huolehdi omalta osaltasi jollien siisteydestä (=puhdista se käytön jälkeen)
 6. Sido jollan keulaköysi kiinni laituriin käytön jälkeen, ettei tuuli vie sitä
 7. Korjaa itse pienet puutteet, ilmoita isoista telakkamestarille
 8. Vain vartiomies saa käyttää jollaa mantereelle soutamiseen, jolloin jolla airoineen on lukittava saariavaimella Ullanlinnan laituriin.
LaituripaikatPeränkiinnitys:

 1. Perän kiinnitys kahdella köydellä
 2. Köysien kestävyys riittävä
 3. Poijuhaka ja/tai metallihaat köysien päähän (suositus)
 4. Köydet tulee ehdottomasti tiukata vinssien kautta ja sen jälkeen lukita knappiin
 5. Vinssikampi tulee säilyttää siten, että se on tarvittaessa yövahdin saatavilla
Keulan kiinnitys:

 1. Keulan kiinnitys vähintään kahdella riittävän vahvalla köydellä (suositellaan kolmatta varmistukseksi)
 2. Köysissä tulee olla kunnolliset ja oikein asennetut joustimet
 3. Klyysseissä kulumissuojat (suositus)
 4. Keula ei saa jäädä liian lähelle rantaa, jos veneeltä poistutaan pitemmäksi ajaksi
 5. Lepuuttajien tulee olla vähintään katsastusvaatimusten edellyttämä määrä, niiden tulee olla riittävän suuria ja oikein sijoitettu (huom. Törmäyslistalla varustetut veneet!)
 6. Lepuuttajien tulee olla riittävän täynnä ilmaa ja täyttönappi alaspäin
 7. Tarvittaessa huolehdittava naapuriveneen mahdollisista puutteista (esim. peräköysien kiristäminen, fendarit väärin sijoitettu jne.)
 8. Osoitettua laituripaikkaa ei saa vaihtaa ilman toimiston lupaa
 9. Laituripaikalla olevan veneen nimen ja/tai tunnuksen tulee olla helposti luettavissa laiturilta
 10. Sähkön käyttö on kielletty ilman asianmukaista vikavirtasuojausta. Vikavirtasuojaus voi olla joko osa kiinteää maasähköjärjestelmää tai irrallinen laite. Sähkön käytöstä tullaan jatkossa velottamaan erillisen tariffin mukaan.
Mastonosturin käyttö

 1. Nosturin lukko toimii majasaarten avaimella. Jos Sinulta se puuttuu, voit lunastaa sen toimistosta, lyhytaikaisesti voit lainata avainta veneenkuljettajalta kuittausta ja 20 euron panttia vastaan.
 2. Nostopaikalle ei saa jättää roskia eikä henkilökohtaisia tavaroita ja työkaluja.
 3. Mastonosturille ei saa jäädä pitemmäksi aikaa kuin maston nosto tai lasku edellyttävät; valmistelevat työt on tehtävä etukäteen
 4. Noudata tervettä harkintaa turvallisuusasioissa
 5. Maston laskun jälkeen lyhyet mastot viedään venevajan ja muurin väliselle telineelle, pitkät raskaat mastot viereisiin telineisiin
 6. Masto tulee merkitä omistajan ja veneen nimellä
 7. Poista saalingit, jos säilytät mastoa telineessä
 8. Muista lukita mastonosturi käytön jälkeen ja palauta mahdollisesti lainaamasi avain veneenkuljettajalle
 9. Korjaa pikku puutteet itse, ilmoita isoista telakkamestarille
Venenosturit

 1. Pientä nosturia käytetään vain H- ja muiden saman kokoisten tai pienempien veneiden nostoon
 2. Telakan nosturin käyttö on kielletty ilman telakkamestaria
Telakka-alue

 1. Telakka-alueella tulee noudattaa yleistä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä (=tervettä harkintaa)
 2. Veneen telakoinnista ja kunnostuksesta aiheutuvista roskista ja jätteistä huolehtii veneen omistaja; telakointipaikan tulee jäädä siistiksi veneen vesillelaskun jälkeen
 3. Hiontatyötä ei saa suorittaa keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Päivät on varattu maalaus- ja lakkaustöille.
 4. Telakan työkalujen käyttö omiin tarkoituksiin ilman telakkamestarin lupaa on kielletty
 5. Öljynvaihdosta yms. Töistä tulevat ”kemikaalit” toimitetaan suljetuissa astioissa jätehuoltopisteeseen
 6. Venepeitteet varastoidaan kesän ajaksi venevajan pressuhyllyyn siistille käärölle varastettuna omistajan tiedoilla ja katepuut niputetaan omalle paikalle
 7. Venevajaan ei saa jäädä mitään omaa tavaraa ilman telakkamestarin lupaa
 8. Puutteista ilmoitetaan telakkamestarille
Sauna

 1. Saunan käyttö edellyttää asiasta sopimista toimiston kanssa
 2. Saunan saa lämmittää vain telakkamestarin tai hänen valtuuttamansa henkilö
 3. Saunassa tulee noudattaa yleistä siisteyttä. Roskat ja tyhjät juomapullot hoitaa pois saunan käyttäjä
Laiturit

 1. Laiturit pidetään puhtaana ja huuhdellaan tarvittaessa vedellä lintujen jätöksistä
 2. Huolehdi, että vesiletkut ovat kerittyinä ja järjestyksessä omilla paikoillaan
 3. Korjaa pikku puutteet itse, ilmoita isoista telakkamestarille
Omat jollat

 1. Jollat merkitään jollatarralla, veneen tai jäsenen nimellä
 2. Jollat pidetään telineessä, kukin omalla paikallaan
 3. Väärässä paikassa tai nimettömän jolla seura ottaa talteen löytötavarana. Ellei omistaja ilmoita itsestään vuoden kuluttua jolla siirtyy seuran omaisuudeksi.